You are here:Home > Contact Us

Tel: 86-0755 84883455/84883456/84883458
Fax: 86-0755 84883459
Address: China Guangdong Shenzhen street Riverfront Community Lan San Road on the 5th
Postal Code: 518100
Changping Town, Dongguan City Industrial Zone Hengjiang Ha
Phone: 0769-83390683/83973350
Dongguan Fax: 0769-83973350/0769-83973351
Homepage: www.hengchangbz.com
          hengchangbz.1688.com
          hengchangbz.b2b.hc360.com